Madonna della libera
 
I 1400-tallet var Peligna-dalen plaget af pest, og en pestramt, from bonde søgte tilflugt i et forfaldent kapel for at dø på et helligt sted. I en drøm så han en underskøn kvinde, og da han vågnede, var han helbredt og fandt et billede af kvinden fra drømmen i kapellet. Siden da har pilgrimme valfartet til Pratola Peligna, hvor en dukke forestillende Madonna della libera har været opbevaret siden 1540 - først i et kapel, siden i en stor kirke (1587) og sidst i den endnu større kirke, som findes i dag, og som er resul-tatet af ombygningen 1851-1865.