Økonomi / Køb af en andel
Køb af en andel
 
• Casa della filosofia er navnet på en forening, der giver almindelige mennesker mulighed for at have medejerskab og deraf følgende brugsret til et hus i Italien. Huset blev købt den 29. marts 2007, og det er derefter blevet sat i stand fra kælder til kvist med ny sydvendt tagterrasse, nyt bad og toilet, nyt køkken og nye elektriske installationer. Dertil kommer møblering osv.
Hvert medlem af foreningen får et medlemsbevis (andelsbevis) som bevis på medlemsskabet af foreningen og det deraf følgende medejeskab af huset. Medlemsbeviset giver fortrinsret til huset i 2 uger i sommerhalvåret og 2 uger i vinterhalvåret (se tidsskemaet).
• Når man har købt et medlemssbevis, har man fortrinsret til huset i det antal uger, man har betalt for. Betalingen dækker købet og istandsættelsen af huset, og derefter skal der kun betales en mindre årlig leje til el, vand, varme, skat, forsikring, vedligeholdelse osv.
• Medlemsbeviset kan videresælges, bortgives eller arves.
• Medlembeviset kan frit sælges til markedspris.
• Der er ingen ekstra omkostninger ved køb og salg af et andelsbevis.
Pris for én andel med fire ugers årlig brugsret: 150.000 kr.