Økonomi / Ejendomsformen
Ejendomsformen
 
Det har fra starten været formålet at skabe en ejendomsform, der ligger tæt op af, hvad vi i Danmark kender som en andelsboligforening. Da denne ejendomsform imidlertid ikke findes i Italien, er vi af en advokat blevet rådet til følgende model:
 
I Danmark fungerer foreningen Casa della filosofia som en andelsboligforening, så man ved køb af et andelsbevis til foreningen får ejendomsret og brugsret til 1/13 af foreningens ejendom.

Casa della filosofia ejer et italiensk kommanditselskab Casa Abruzzo, der har købt ejendommen i Via Napoli. Ved at købe et medlemsbevis (andelsbevis) til foreningen Casa della filosofia, bliver man gennem foreningen medejer af kommanditselskabet Casa Abruzzo og derved af huset i Via Napoli. Det årlige kontingent svarer til lejen af huset i fire uger. Ved foreningens eventuelle opløsning, fordeles overskuddet ved salget af huset blandt foreningens medlemmer i forhold til hvor mange andele, de ejer. Ved køb af et medlemssbevis til Casa della filosofia har man automatisk stemmeret til foreningens og kommanditselskabets årlige generalforsamling, der varetager andelshavernes interesser.

Helt præcist ejer foreningen Casa della filosofia 98 % af Casa Abruzzo. Da foreningen er ”kommanditist”, hæfter den kun for sit indskud. Det betyder, at foreningens andelshavere kun hæfter med det beløb, de har givet for medlemsbeviset. De sidste 2 % af Kommanditselskabet ejes af formanden for Casa della filosofia, der har status som ”komplementar”, og som over for de italienske myndigheder hæfter personligt for hele ejendommen.

Denne ejendomsform er naturligvis lidt kompliceret, men til gengæld gør den det nemt at handle medlemsbeviser i Danmark uafhængigt af det tunge italienske bureaukrati. Andelsbeviserne kan frit handles på markedsvilkår. For at sikre en sund økonomi i foreningen, kan andelsbeviserne derimod hverken pantsættes eller belånes. Tilsvarende er der heller ingen gæld i ejendommen i Via Napoli.
 
 
       Ejendomsstrukturen