Økonomi / Driftsudgifter

Driftsudgifter

 
Da huset er nyrenoveret er udgifterne til vedligeholdelse minimale de første år. Ejerforeningen Casa della filosofi, som alle parthavere har ret og pligt til at være medlemmer af, har ansvaret for driften. Der er i øjeblikket en opsparing i foreningen på ca. 80.000 kr., og der er enighed om at nå op på 100.000 kr. I lyset heraf har den årlige generalforsamling vedtaget, at hver andelshaver betaler 3.500 kr. i halvårligt kontingent indtil, at opsparingsmålet på 100.000 kr. er nået.
 
Det nuværende kontingent er delvis beregnet ud fra omkostninger ved at have et dansk sommerhus. Kontingentet dækker nedenstående forventede månedlige udgiter. I praksis har omkostninger været lavere, hvilket har muliggjort den nævnte opsparing på ca. 80.000 kr.
 
El, vand og varme: 166 kr. pr. andel (Alle andele - ialt: 2.158 kr.)
Ejendoms- og selskabsskat i Italien: 92 kr. pr. andel (Alle andele - ialt: 1.200 kr.)
Skat i Danmark (korrigeret for italiensk skat): 10 kr. pr. andel (Alle andele - ialt: 130 kr.)
Husforsikring (brand mm.): 46 kr. pr. andel (Alle andele - ialt: 600 kr.)
Rengøring hver 14. dag: 77 kr. (Alle andele: 1.000 kr.)
Tilsyn med huset (Lino): 77 kr. (Alle andele: 1.000 kr.)
Vedligeholdelse/henlæggelse: 38 kr. pr. andel (Alle andele - ialt: 500 kr.)
Revisor  i Italien: 77 kr. pr. andel (Alle andele - ialt: 1.000 kr.)
Total: 583 kr. pr. andel (Alle andele - ialt: 7.588 kr.)
 
 
Halvårligt kontingent: 3.500 kr.
 
Kontingentet dækker samtlige udgifter til el, varme, gas, rengøring, regelmæs-sigt eftersyn af huset (Lino), skatter, afgifter, revisor mm.